Kontakt oss

INFO OM SMITTEVERN

Kjære gjest, vi på Støtvig Hotel gjør alt vi kan for at du, ledsageren din og kollegene dine skal føle dere trygge når dere har et opphold hos oss. Sikkerheten til våre gjester og våre ansatte har høyeste prioritet, etter utbruddet av coronaviruset har vi fulgt utviklingen svært nøye. Vi følger FHI sine føringer tett og har hyppig dialog med kommuneoverlegen i Moss.

Vi har en ekstremt høy standard til hygiene og renhold – det sitter sentralt i vårt konsept og i måten vi drifter Støtvig Hotel på. Vi har intensivert og utvidet våre allerede strenge vask- og desinfiseringsrutiner av alle områder.


Grunnleggende krav til smittevern må ivaretas. Det betyr at vi sørger for at besøkende og ansatte kan holde en meters avstand, at vi har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at vi påser at disse rutinene blir overholdt.

 

Disse reglene gjelder pr. 13. august 2020:

Vi informere tydelig om generelle håndhygieneråd og om at de som har luftveisinfeksjon ikke har adgang til lokalene. Vi legger til rette med gode muligheter for håndvask og desinfeksjon både for besøkende og ansatte.

 • Vi vil styre bespisning og møtetider slik at vi påser at vi ikke har for mange gjester samlet i ett lokale.
 • Det vil være minst en meters avstand mellom stoler og gjester ved ett bord og stoler og gjester ved nabobordet. Grupper som tilhører samme husstand, kan sitte sammen i gruppe og nærmere hverandre enn en meter.
 • Vi har generelt gode rutiner for renhold. Alle toaletter vil sjekkes en gang i timen og kontaktflater slik som dørhåndtak vil vaskes kontinuerlig.
 • Vårt spa er åpent for boende gjester. Egen instruks se her.
 • Treningsrommet og garderober er etter råd fra FHI fremdeles lukket.

Dette gjelder for våre kurs- og konferansegjester:

 • Desinfeksjon finnes tilgjengelig i hvert møterom og ved alle kaffemaskiner.
 • Alle dørhåndtak og felles berøringspunkter vaskes kontinuerlig.
 • Alle overflater blir vasket grundig før ankomst, under pauser og etter avreise.
 • Kapasitet i alle møterom tilrettelegges for å møte en-meters avstandskrav fra myndigheter.
 • Penner desinfiseres før hver gruppe.
 • Det tildeles en skriveblokk pr person.
 • Våre ansatte i kurs- og konferanseavdelingen betjener fellesskjermer for oppkobling.
 • Støtvigmeter'n ligger på alle rom, møterom og fellesarealer for å bevisstgjøre alle våre gjester om hvor langt en meter er.
 • Konferansegjester får tildelt egne pausetider, bespisningstider og spatider.
 • Innsjekking skjer i møterommet hvor alle grupper får utdelt en konvolutt med alle romkortene slik at vi reduserer store ansamlinger i fellesarealene.