Kontakt oss

INFO OM SMITTEVERN

Kjære gjest, vi på Støtvig Hotel gjør alt vi kan for at du, ledsageren din og kollegene dine skal føle dere trygge når dere har et opphold hos oss. Sikkerheten til våre gjester og våre ansatte har høyeste prioritet, etter utbruddet av coronaviruset har vi fulgt utviklingen svært nøye. Vi følger FHI sine føringer tett og har hyppig dialog med kommuneoverlegen i Moss.

Vi har en ekstremt høy standard til hygiene og renhold – det sitter sentralt i vårt konsept og i måten vi drifter Støtvig Hotel på. Vi har intensivert og utvidet våre allerede strenge vask- og desinfiseringsrutiner av alle områder.


Grunnleggende krav til smittevern må ivaretas. Det betyr at vi sørger for at besøkende og ansatte kan holde en meters avstand, at vi har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at vi påser at disse rutinene blir overholdt.

 

Vi informere tydelig om generelle håndhygieneråd og om at de som har luftveisinfeksjon ikke har adgang til lokalene. Vi legger til rette med gode muligheter for håndvask og desinfeksjon både for besøkende og ansatte.


Det vil være minst en meters avstand mellom stoler og gjester ved ett bord og stoler og gjester ved nabobordet. Grupper som tilhører samme husstand, kan sitte sammen i gruppe og nærmere hverandre enn en meter.


Som følge av myndighetenes oppfordring om å registrere gjester, har vi et system hvor Støtvig Hotel sine gjester enkelt kan scanne en QR-kode for å registrere seg som gjest. På den måten kan vi enklere komme i kontakt med besøkende ved et eventuelt smitteutbrudd.

Vi har generelt gode rutiner for renhold. Alle toaletter vil sjekkes en gang i timen og kontaktflater slik som dørhåndtak vil vaskes kontinuerlig.


Dette gjelder for våre kurs- og konferansegjester:

  • Desinfeksjon finnes tilgjengelig i hvert møterom.
  • Alle dørhåndtak og felles berøringspunkter vaskes kontinuerlig.
  • Alle overflater blir vasket grundig før ankomst, under pauser og etter avreise.
  • Kapasitet i alle møterom tilrettelegges for å møte en-meters avstandskrav fra myndigheter.
  • Våre ansatte i kurs- og konferanseavdelingen betjener fellesskjermer for oppkobling samt bruker hansker ved overlevering av papirer, pausemat og annet.
  • Konferansegjester får tildelt egne pausetider, lunsjtider og innsjekkingstider slik at vi reduserer store ansamlinger i fellesarealene.