Gavekort Støtvigboka Villa Støtvig Kontakt oss

Bærekraft...

...er et mye brukt moteord, men hva betyr det egentlig? Ifølge FN's Brundtlandsrapport av 1987 er definisjonen som følger: «Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»Vi på Støtvig Hotel prøver daglig gjennom bevissthet å tilfredsstille dette gjennom flest mulig riktige valg.

 • Benytte kortreist mat der det er mulig.
 • Full likestilling mellom de forskjellige kjønn og nasjonaliteter.
 • Støtte ønsker om videre språk-/fagutdannelse blant alle ansatte.
 • Ikke innkjøp av klær/arbeidstøy produsert gjennom barnearbeid.
 • Minst mulig matavfall.
 • Minst mulig bruk av plast og kjemikalier.
 • Bruk av jordvarme.
 • Daglig rydding av strand i sommerhalvåret.
 • Støtte regelmessig trening hos ansatte.
 • Riktige lønns- og arbeidsforhold.
 • Redusere miljøfotavtrykket.