Gavekort Støtvigboka Villa Støtvig Kontakt oss

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 1. januar 2018. Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på andre selskapers nettsted eller sosiale plattformer som vi samarbeider med.

For at du skal forstå denne erklæringen har vi definert en del viktige begreper:

 • Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson
 • Behandling av personopplysninger er bruk av personopplysninger og gjelder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Kunde/Bruker er enhver som besøker eller bruker våre tjenester. 


Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke tjenester du bruker, abonnerer på eller besøker på nettsiden, samt hvilke opplysninger du gir oss ved henvendelser eller i andre sammenhenger.


Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du registrerer deg for våre tjenester,  abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.  
 • registreres automatisk når du sender en e-post eller besøker våre nettsider.
 • vi mottar fra andre kilder som andre tjenesteytere eller fra offentlig tilgengelige registre (f. eks. Folkeregisteret). Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan tilby deg alle våre tjenester.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Navn og kontaktdetaljer.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. aktiviteter på våre nettsider (herunder dato og tid og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc)
 • Andre opplysninger om tjenestebruken som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
 • Andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil motta informasjon om opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

 

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker innsamlet informasjon til følgende formål:
Vi bruker personopplysninger og anonymiserte data i markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer

 • å lage målgrupper for markedsføring
 • å tilpasse og målrette markedsføringen
 • utsendelse av epost markedsføring når et er gitt samtykke eller gjeldende lovgivning
 • kundetilfredshetsundersøkelser o.l.
 • å «vaske» kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre like brukere som deg gjennom disse kanalene

Lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge pålagt informasjon til kompetente myndigheter. Vi behandler kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vil alltid ta hensyn til ditt personvern.


Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Dine personopplysninger beskyttes gjennom fysiske, tekniske og administrative tiltak.  
 

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • domstol og offentlige myndigheter - I lovbestemte tilfeller. 
 • til andre selskaper i forbindelse med en eventuell virksomhetsoverdragelse. 

 

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.


Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker cookies på våre nettsteder og tilhørende digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til bl.a. å fastslå hvilke deler av våre nettsteder brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål: 

 • Forbedring av våre nettsider ved å analysere hvilke nettsider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.
 • Innsamling av statistiske opplysninger om antall besøkende på våre nettsteder og andre digitale tjenester, samt til å evaluere effekten av annonsering.
 • Samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt målgruppe.Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.
 • Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

 

Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

 • Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning), 
 • Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • Du kan reservere deg mot direkte markedsføring
 • Du kan trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss.
 • Du kan deaktivere innsamling av data for Google Analytics.
 • Støtvig Hotel sitt nettsted benytter Facebook Pixel. - En Facebook Pixel sporer anonymt hvem som har besøkt nettsiden og hvilke sider de har besøkt. Denne sporingen benyttes for å kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler. Kapselen varer i 180 dager, og ingen personlig identifiserende informasjon blir samlet inn eller sporet.

 

Hvordan få kjennskap til endringer i Personvernerklæringen?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen etter hvert som vår drift og våre tjenester utvikler seg, og vi oppfordrer deg derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne Personvernerklæringen her på Støtvig Hotel sitt nettsted.